2 responses to “Delegate i Event’y w C#”

  1. ja

    Nie musisz tworzyć nowego delegata, EventHandler doskonale poradzi sobie z twoim CosEventArgs jako parametrem :)

  2. nono

    ciekawe :)

Leave a Reply